Witam, pierwszy art. o osprzęcie do sprężarek napisałem ponat 10 lat temu :) -  Sprężarki i osprzęt do nich.

Przygotowanie powietrza to inaczej operacja, której celem jest wytworzenie sprężonego powietrza o jakości spełniającej wymagania zasilanego elementu. Inaczej mówiąc aby było oczyszczone z cząstek stałych, kondensatu i zostało wzbogacone ( mgłą olejową w przypadku stosowania narzędzi i urządzeń pneumatycznych obrotowych i ciernych), obniżone do ustalonego ciśnienia.

Zależnie od wykorzystywanego źródła sprężonego powietrza przygotowanie można podzielić na bloki dla sprężarek tłokowych (o tym będzie ten artykuł) i dla sprężarek śrubowych. Różnica polega na jakości i ilości powietrza. Powietrze wychodzące z sprężarki śrubowej wymaga znacznie więcej urządzeń i nakładów finansowych na zakup elementów do przygotowania powietrza, również podczas eksploatacji trzeba się liczyć z znacznie większymi nakładami pieniężnymi na obsługę. Korzyścią sprężarek śrubowych jest potężna wydajność i wysokie ciśnienie ale o tym nie będę pisał.
Wracając do tematu:

Oczyszczanie powietrza odbywa się dwu etapowo, w pierwszym powietrze wpada do zbiornika filtra i jest wprowadzane w ruch wirowy. Siła odśrodkowa powoduje, że krople kondensatu i większych cząstek osadzają się na ściankach filtra i opadają na dół . W odstojniku znajduje się zaworek spustowy, automatyczny lub ręczny, do spuszczenia kondensatu. Odstojniki są najczęściej przeszklone, aby było widać poziom kondensatu. Kolejny etap to przepuszczenie powietrza przez filtr ceramiczny lub podobny o poziomie filtracji w granicy 5µm. Zanieczyszczenia pozostają oczywiście na filtrze. Oczyszczone powietrze wydostaje się z filtra w układ. Należy wiedzieć, że filtry mają swoją przepustowość i spada ona w zależności od stopnia zabrudzenia filtra. Z tego powodu warto montować filtry o kilku krotne większej przepustowości niż zaplanowana.

Wzbogacanie mgłą olejową, służy do nasycenia oczyszczonego powietrza specjalnym olejem do urządzeń pneumatycznych, w celu zminimalizowania tarcia, zminimalizowania korozji narzędzi i urządzeń pneumatycznych ( klucze pneumatyczne, wiertarki, szlifierki, siłowniki)

Reduktory ciśnienia to membranowe nastawniki obniżające ciśnienie wlotowe do żądanego, występują wraz z nanometrem do odczytu i pokrętłem do ustawy. Po nastawieniu ciśnienia zależnie od szybkości przepływu są możliwe niewielkie wahania ciśnienia. Z tego powodu warto ciśnienie ustawiać na zamkniętym zaworze i wyregulować podczas przepływu.

Biorąc pod uwagę to co napisałem powyżej w sprzedaży mamy:

Zespoły przygotowania sprężonego powietrza: czyli reduktora, filtra i naolejacza - https://domtechniczny24.pl/blok-przygotowania-powietrza.html
Reduktory o różnorakim stopniu przepustowości i różnych możliwych ciśnieniach pracy.
Filtry oczyszczające, podstawowe o stopniu filtracji 5µm lub, odwadniacze, i filtry do suchego powietrza o stopniu filtracji od 5 do 0,5 mikrona.
Filtry z reduktorem, rodzaje przyłącza 1/4, 1/2 3/4 cala.
Naolejacze rodzaje przyłącza 1/4, 1/2 3/4 cala.
I na koniec wspomnę o dławikach lub elementach niwelujących gwałtowne uderzenia ciśnienia w instalacjach dynamicznych.

W przypadku wykorzystywania powietrza do maszyn lub układów nietypowych w procesach produkcji przemysłowej, farmakologicznej czy spożywczej potrzebne jest bardzo dokładne określenie wszelkich parametrów powietrz,a zarówno na wejściu jak i na wyjściu.

To tyle pozdrawiam