Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dotarł do nas wkrętarka udarowa GDR 14,4 LI MF z akumulatorem 14,4. Poniżej umeszczam instrukcję obsługi klucza z pominięciem całej masy informacji BHP, zgodności, itd.

Rodzaj pracy wkręcanie z udarem
Uchwyt montażu końcówek 1 wraz z końcówką roboczą napę-dzany jest silnikiem elektrycznym przez przekładnię i mechanizm
udarowy.

        Proces pracy dzieli się na dwie fazy:
Wkręcanie i dokręcanie (mechanizm udarowy w akcji).
Uruchomienie mechanizmu udarowego wywoływane jestutknięciem śruby, stanowiącym obciążenie dla silnika. Mechanizmudarowy zamienia w ten sposób siłę silnika w równomierne
udary obrotowe. Przy wykręcaniu śrub proces ten przebiega w odwrotnej kolejności.


Uruchamianie
Włożenie akumulatora
 Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory litowo-jonowe firmy Bosch o napięciu podanym na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Zastosowanie akumulatorów innego typu może spowodować obrażenia oraz grozi pożarem.
Ustawić przełącznik zmiany kierunku obrotów 9 w pozycji środkowej, aby zabezpieczyć elektronarzędzie przed niezamierzonym włączeniem.
Wsunąć naładowany akumulator 7 od przodu do podstawy elektronarzędzia, aż do jego zaryglowania w podstawie.
Ustawianie kierunku obrotów (zob. rys. B)
Przełącznikiem obrotów 9 można zmienić kierunek obrotów elektronarzędzia. Przy wciśniętym włączniku/wyłączniku 10 jest to jednak niemożliwe.
Obroty w prawo: Do wkręcania śrub, dokręcania nakrętek i wiercenia przełącznik kierunku obrotów 9 należy przesunąć aż do oporu w lewo.
Obroty w lewo: Do zwalniania lub wykręcania śrub, nakrętek i wierteł przełącznik zmiany kierunku obrotów 9 należy przesunąć aż do oporu w prawo.
Ustawianie rodzaju pracy (zob. rys. C)
Za pomocą przełącznika „wiercenie/wkręcanie“ 4 można wybrać tryb pracy elektronarzędzia.

Wskazówka: Zmiany trybu pracy dokonywać tylko wtedy, gdy elektronarzędzie jest wyłączone! W innym wypadku elektronarzędzie może ulec uszkodzeniu.
Aby zmienić tryb pracy, należy ustawić przełącznik „wiercenie/wkręcanie“ 4 w pożądanej pozycji.
Jeżeli przełącznik „wiercenie/wkręcanie“ 4 nie daje się przesunąćdo końca, należy lekko nacisnąć włącznik/wyłącznik
10, zwolnić go, a następnie przesunąć przełącznik „wiercenie/wkręcanie“ 4 na pożądaną pozycję.
 Przełącznik „wiercenie/wkręcanie“ 4 należy zawszeprzesuwać do oporu. Praca, przy przełączniku „wiercenie/wkręcanie“
4, który nie został przesunięty do końca,może prowadzić do uszkodzenia elektronarzędzia.
Włączanie/wyłączanie

Obrazek z młotkiem -Pozycja do wkręcania z udarem
Jedynka - Pozycja do powolnego wiercenia w drewnie,metalu, ceramice i tworzywie sztucznym
Dwójka - Pozycja do szybkiego wiercenia w drewnie,metalu, ceramice i tworzywie sztucznym


W celu włączenia elektronarzędzia nacisnąć włącznik/wy-łącznik 10 i przytrzymać w tej pozycji.
Lampka 3 świeci się przy całkowicie lub do połowy wciśnię-tym włączniku/wyłączniku 10 i umożliwia oświetlenie zakresu roboczego w przypadku niekorzystnych warunków oświetleniowych.
Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wy-łącznik 10.
Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie nale-ży włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.
Ustawianie prędkości obrotowej
Prędkość obrotowa włączonego elektronarzędzia może byćregulowana bezstopniowo, w zależności od siły nacisku nawłącznik/wyłącznik 10.
Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik 10 oznacza niską prędkośćobrotową. Wraz ze zwiększającym się naciskiem prędkośćobrotowa rośnie.

I jeszcze wskazówki dotyczące pracy

 Nie należy przykładać włączonego elektronarzędzia do nakrętki/śruby. Obracające się narzędzia robocze mogą ześlizgnąć się z nakrętki lub z łba śruby.
 Podczas wiercenia nie należy zbyt mocno przyciskać elektronarzędzia do obrabianego materiału. Zbyt silny nacisk może uszkodzić czubek wiertła, zmniejszyć wydajność wiercenia i skrócić żywotność elektronarzędzia.
Moment obrotowy uzależniony jest od czasu trwania udaru.
Maksymalnie osiągnięty moment obrotowy wynika ze wszystkich osiągniętych przez ruchy udarowe pojedynczych momentów obrotowych. Maksymalny moment obrotowy może zostać osiągnięty po udarze trwającym 6–10 sekund. Po tym czasie moment dokręcania podwyższa się już tylko minimalnie.

Czas trwania udaru należy ustalić oddzielnie dla każdego wymaganego momentu obrotowego dokręcania. Rzeczywiście osiągnięty moment obrotowy dokręcania należy stale kontrolować za pomocą klucza dynamometrycznego.
Połączenia śrubowe twarde, sprężynujące lub miękkie Momenty obrotowe osiągnięte w jednym cyklu udarów i pomierzone podczas próbnego wkręcania należy nanieść do diagramu – w efekcie otrzyma się krzywą przebiegu momentu obrotowego. Wysokość krzywej odpowiada maksymalnemu momentowi obrotowemu, a jej nachylenie odpowiada czasowi, w jakim zostanie on osiągnięty.
Przebieg momentu obrotowego zależny jest od następują- cych czynników:
– Wytrzymałość śrub/nakrętek
– Rodzaj podłoża (podkładka, sprężyna talerzowa, uszczelka)
– Wytrzymałość materiału przeznaczonego do ześrubowania
– Ilość/rodzaj smaru na połączeniu śrubowym
Zgodnie z powyższym rozróżnić można następujące rodzaje połączeń:
– Osadzenie twarde ma miejsce w przypadku łączenia metalu z metalem przy użyciu podkładek. Po stosunkowo krótkim czasie udaru osiągany jest maksymalny moment obrotowy (stromy przebieg krzywej charakterystycznej).
Zbyt długi czas udaru szkodzi tylko maszynie.
– Osadzenie sprężynujące ma miejsce, gdy łączony jest metal z metalem, jednak przy użyciu podkładek sprężystych, sprężyn talerzowych, rozpórek lub śrub/nakrętek z gniazdem stożkowym, a także przy zastosowaniu przedłu- żek.
– Osadzenie miękkie ma miejsce w przypadku łączenia np. metalu z drewnem lub w przypadku podłożenia podkładki ołowiowej lub z włókniny.
W przypadku połączeń sprężynowych lub miękkich, maksymalny moment obrotowy dokręcania jest mniejszy niż w przypadku połączeń twardych. Konieczny jest też zdecydowanie dłuższy czas udaru.